Kartogrāfiskā materiāla izstrāde Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un attīstības programmai

Pasūtītājs: VARAM;

Izstrādāts: 2014.gadā