strādājam kopš 2008. gada

Teritorijas plānošana

Teritorijas plānojumu izstrāde

Izstrādājam pašvaldību teritorijas plānojumus, stratēģiski un pārdomāti nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas teritoriju ļauj izmantot saimnieciski elastīgi.

Lokālplānojumu
izstrāde

Veicam uz mērķi orientētu lokālplānojumu izstrādi, kas atbilst pasūtītāja un pašvaldības interesēm par plānošanas uzdevumu risināšanu, teritorijas plānojuma detalizēšanu vai tā grozīšanu.

Detālplānojumu
izstrāde

Izstrādājam pārdomātus un funkcionālus detālplānojumus ar mērķi formulēt nosacījumus konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizēt zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Kartogrāfisko materiālu izstrāde

Izstrādājam kvalitatīvus, detalizētus kartogrāfiskos materiālus – plānošanas dokumentu kartes, tematiskos attēlus un shēmas.

Par mums

PLĀNOŠANAS EKSPERTI ir uzņēmums, kas no 2008. gada nodarbojas ar teritorijas plānošanu izstrādājot plānošanas dokumentus, kā arī konsultē pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas par plānošanas dokumentu specifiku.

Uzņēmuma pieredzi veido reģionālajā un vietējā līmenī izstrādātie plānošanas dokumenti un to kartogrāfiskie materiāli. Kartogrāfiskajam materiālam vienmēr pievēršam īpašu uzmanību, jo tas ļauj sabiedrībai labāk uztvert dokumentus. Kartogrāfisko materiālu izstrādes procesā ir iegūta pieredza darbā ar failu formātiem *.shp, *.dgn, *.dwg un vēl daudziem citiem, kas saistīti ar karšu un shēmu sagatavošanu.

Mūsu darba pamatā ir profesionālas zināšanas, inovatīva pieeja, precīzi termiņi, kvalitatīvs izpildījums un atbildīga attieksme pret ikvienu projekta detaļu. Esam atvērti saziņai un labprāt atbildēsim uz Jums interesējošiem jautājumiem.

Lokālplānojumu izstrāde. Detālpānojumu izstrāde. Teritorijas plānojumu izstrāde.

Strādājam visā Latvijas teritorijā